Wydzial Zdrowia

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

NIP: 851-25-37-776
REGON: 000817391

Adres:

ul. Strzałowska 22, 71-730 SZCZECIN

Numery telefonów:
42 51 410 (centrala)
42 51 409 (sekretariat)
42 51 406 (fax)

Adres strony internetowej:
http://www.onkologia.szczecin.pl

Adres poczty elektronicznej:
szpital@onkologia.szczecin.pl

Kierujący zakładem: mgr Krystyna Pieczyńska

Komórki organizacyjne zakładu


1. Szpitalne oddziały

 • Kliniczny Radioterapii
 • Chirurgii Onkologicznej
 • Onkologii Klinicznej
 • Dział Anestezjologii

2. Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna z gabinetami

 • Radioterapii
 • Chemioterapii
 • Chirurgii Onkologicznej
 • Profilaktyki Chorób Piersi
 • Dermatologicznym
 • Ginekologicznym
 • Medycyny Paliatywnej

3. Pracownie diagnostyczne

 • Diagnostyki obrazowej
 • Histopatologii
 • Laboratorium

4. Inne komórki działalności medycznej

 • Sekcja Statystyki Medycznej
 • Apteka wewnątrzszpitalna


Ogólna liczba łóżek: 154