wwt

Niemenczyn

Nazwa regionu partnerskiego
Starostwo miasta Niemenczyn

Ludność
ok. 6 000 mieszkańców

Powierzchnia miasta
395 ha

Krótki opis miasta Niemenczyn
Niemenczyn jest jedynym w rejonie wileńskim miastem i gminą miejską. Położony jest po obu brzegach Wilii przy ujściu rzeczki Niemenczynki, 22 km na wschód od Wilna. Liczy ok. 6 tys. mieszkańców, z czego 55 proc. stanowią Polacy, 25,5 proc. - Litwini, 14 proc. - Rosjanie, 6 proc. - inne narodowości (w większości są to Białorusini i Ukraińcy), w całości miasto jest domem dla 19 narodowości. Niemenczyn – to jedno z najstarszych osiedli na tych terenach, znane ze źródeł historycznych od pocz. XIV w. Świadkiem minionych lat jest kościół pw. św. Michała Archanioła, wzniesiony w miejscu pierwszej świątyni katolickiej, ufundowanej przez króla Władysława Jagiełłę. Podstawowym fundatorem obecnego kościoła była rodzina Parczewskich.

Miasto Niemenczyn posiada wszystkie niezbędne urzędy i instytucje: przychodnię lekarską, szpital, apteki, bank, szereg sklepów, kawiarni, rynek, posterunek policji, kancelarie: notarialną i adwokacką. Działają tu także drobni przedsiębiorcy, kilka spółek budowlanych, obróbki drewna, nadleśnictwo. W mieście są dwie szkoły średnie – polska i litewska, szkoła muzyczna oraz przedszkole, a także Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych. Życie kulturalne miasta skupia się w Domu Kultury, otwartym w 2000 roku Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny i dwóch bibliotekach – dla dzieci i dorosłych. Od ponad 25 lat przy szkole-gimnazjum im. K. Parczewskiego działa zespół dziecięcy „Jutrzenka”. Największe imprezy kulturalne są to: Festyn Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie”, „Kaziuczek Niemenczyński” oraz „Wileńszczyzny biały czar”.

Wejście Litwy do Unii Europejskiej stworzyło nowe możliwości dla rozwoju miasta Niemenczyn, rozszerzenia kontaktów. Udział we wspólnym projekcie, w którym wziął udział Ełk, pozwolił przeprowadzić w Niemenczynie inwentaryzację wszystkich źródeł wody pitnej, co stworzyło podstawy do opracowania strategii zrównoważonego rozwoju miasta. Niemenczyn od kilku lat jest członkiem Stowarzyszenia Gmin "Energie Cites", którego celem jest zarządzanie energetyką i ekologią. Miasto uczestniczy także w projekcie ekoturystycznym "RIDGE 2", na którego podstawie wspólnie z partnerami z Polski, Ukrainy i Anglii, ma być wdrażane w życie świadczenie usług turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych. Starostwo niemenczyńskie nawiązało kontakty z miastem Rosslau w Niemczech, zaś w ramach współpracy samorządu rejonowego z Województwem Pomorskim w Polsce, uczestniczyło w wymianie grup młodzieżowych między Gdańskiem a Niemenczynem. Dogodne usytuowanie miasta i dokonania ostatnich lat stwarzają cały szereg nowych perspektyw dla jego pomyślnego rozwoju.

26 lipca 2004 r. dekretem prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa zostały zatwierdzone herb i sztandar miasta z wizerunkiem jego patrona – św. Michała Archanioła. W 1994 roku Niemenczyn odwiedził ówczesny prezydent Litwy Algirdas Brazauskas, żona ówczesnego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Danuta Wałęsa; w 1997r. Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Alicja Grzeskowiak; w 2002r. Prezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus; w 2006r. Marszałek Senatu RP Bogdan Borusiewicz.

Adres kontaktowy:
Miasto Niemenczyn
ul. Święciańska (Švenčionių) 11,
Miasto Niemenczyn
LT-15019 Rejon Wileński
tel.:(8 5) 237 1222, 237 2543
e.mail: miesto.seniunija@post.5ci.lt

Współpracę ze Starostwem miasta Niemenczyn prowadzi w Wydziale Współpracy Międzynarodowej Tatjana Izotova.

Umowa o współpracy

Umowa o współpracy pomiędzy Województwe Zachodniopomorskim a Starostwem Miasta Niemenczyn Samorządu Rejonu Wileńskiego

Rodzaj pliku : pdf

2009-07-03
pobierz

Współpraca terytorialna, ul. Piłsudskiego 40-42, 70-952 Szczecin, tel. +48 091 44-67-138, fax: +48 091 44-67-171