Patronat Honorowy Marszalka

Patronaty Honorowe Marszałka

Patronat honorowy oraz członkostwo w komitecie honorowym Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw.

Wyróżnieniem tym obejmowane są najważniejsze przedsięwzięcia, przede wszystkim cykliczne oraz jubileuszowe, o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym lub regionalnym, których tematyka zbieżna jest z zadaniami samorządu województwa, bądź inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze oraz dużym znaczeniu dla promocji województwa.

Z prac Zarządu Województwa
W statystycznym
kadrze

od 06.08.2014 r. 
do 28.08.2014 r.

Liczba posiedzeń Zarządu: 5

Liczba spraw rozpatrywanych przez Zarząd: 212

Liczba uchwał podjętych przez Zarząd: 147

Gabinet Marszałka  ul. Korsarzy 34 Wejście "G" Nr pokoju: 208  +48 91 48 07 270  dlaczkowska@wzp.pl, gabinet.marszal@wzp.pl