Biuro Prasowe

Aktualności

Wsparcie dla polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży

Pamiątkowe zdjęcie po spotkaniu młodzieży z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem.Pamiątkowe zdjęcie po spotkaniu młodzieży z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem.

Dziewięciu studentów zachodniopomorskich uczelni wyższych  wyjedzie do Petersburga w ramach polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży śladami Michała Doliwo-Dobrowolskiego. Wymiana współfinansowana jest ze środków Województwa Zachodniopomorskiego, a z jej uczestnikami spotkał się dziś (22 października 2012 r.) marszałek Olgierd Geblewicz.

Celem wyjazdu będzie uczczenie 150 rocznicy urodzin Michała Doliwo-Dobrowolskiego - jednego z trzech głównych pionierów elektrotechniki i elektroenergetyki XIX wieku (obok Thomasa Alvy Edisona oraz Nikola Tesli).  Michał Doliwo-Dobrowolski  uznawany jest przez światowe środowisko naukowe za pioniera prądu trójfazowego i wynalazcę, który wyprzedził swoją epokę, stając się jednym z pierwszych innowatorów. Warto podkreślić, że M. Doliwo-Dobrowolski, był Europejczykiem, pochodzenia polskiego, z herbu Doliwa, urodził się w Gatczynie pod Petersburgiem. Edukację rozpoczął w Rosji, a zakończył w Niemczech. Zdobył światowe uznanie, pracując w niemieckim koncernie AEG, gdzie zaproponował system prądu trójfazowego, który stosowany jest do dziś. Dzięki innowacyjności jego osiągnięć, rozwój przemysłu elektrycznego wszedł na nową fazę.

W ramach wyjazdu prowadzone będą działania animatorskie zapoznające z kulturą rosyjską, dające możliwość nawiązania więzi partnerskich oraz naukowych prowadzących do przyszłych wspólnych inicjatyw. W ramach projektu przewidziana jest rewizyta grupy rosyjskiej składającej się ze studentów petersburskich uczelni technicznych, która ma mieć miejsce w dniach 9-13 listopada 2012r. Wymiana młodzieży zostanie współfinansowana ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (50 000 zł), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (3 000 zł), oddziałów Stowarzyszenia Elektryków Polskich (2 000 zł), Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz firmy OTICON (2 000 zł).

- Mam nadzieję, że ta wizyta zaowocuje wspólnymi kontaktami również w przyszłości. Powiedziałem już dziś naszej wyjeżdżającej młodzieży, że traktuję ich jak naszych zachodniopomorskich ambasadorów na wschodzie. Chcielibyśmy rozwijać  kontakty szczególnie w dziedzinach szkolnictwa wyższego, edukacji nie tylko z krajami zachodnimi, ale także ze Wschodem – z Ukrainą, Białorusią, Rosją – mówił marszałek Olgierd GeblewiczChciałbym zaznaczyć, że studenci wspólnie ze swoimi opiekunami znaleźli program, zainteresowali się nim oraz napisali projekt, który został najwyżej oceniony – chwalił marszałek.

Myślę, że to jest tylko rozpoczęcie tej dobrej współpracy. My zapraszamy młodych ludzi z Rosji do studiowania u nas, mamy dla nich miejsca, pozostają jedynie do  rozwiązania kwestie współfinansowania. To z pewnością będzie dla tych osób ciekawa oferta, szczególnie, że żyje tam dużo osób ze statusem Polaka. Liczymy, że rewizyta rosyjskich studentów przyniesie rezultaty na stałe – wyrażał nadziej Prorektor ds. Studenckich ZUT - dr hab. inż. Jacek Wróbel.

W ramach wymiany do Rosji wyjedzie 17 osób. Z tego 12 osób to przedstawiciele szczecińskich uczelni (9 studentów i 3 opiekunów). Pięć pozostałych osób to wyróżniający się studenci z uczelni technicznych z innych miast Polski.

W ramach projektu przewidziano spotkania konsultacyjne młodzieży z władzami rektorskimi polskich i rosyjskich uczelni wyższych, grę miejską w Szczecinie oraz Petersburgu „śladami Michała Doliwo-Dobrowolskiego”, a także organizację seminarium upowszechniające dobre praktyki wypracowane w trakcie realizowanych wizyt studyjnych w Polsce i Federacji Rosyjskiej oraz publikacje upowszechniające dobre praktyki wypracowane w trakcie realizowanych wizyt studyjnych w mediach akademickich.

Projekty wspierające współpracę polsko-rosyjską stanowią doskonałą szansę zarówno dla przeciwdziałania negatywnym stereotypom narodowym, jak również pozwalają na promocję regionu zachodniopomorskiego, otwartego na współpracę międzynarodową, nieograniczającą się jedynie do pogranicza polsko-niemieckiego.

Wyslij
Pamiątkowe zdjęcie po spotkaniu młodzieży z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem.
Spotkanie marszałka Olgierda Geblewicza z młodzieżą, która weźmie udział w wymianie młodzieżowej w Petersburgu.
Briefing prasowy z udziałem studentów uczestniczących w polsko-rosyjskiej wymianie młodzieżowej.
2012-10-22
powrót
Z prac Zarządu Województwa
W statystycznym
kadrze

od 06.08.2014 r. 
do 28.08.2014 r.

Liczba posiedzeń Zarządu: 5

Liczba spraw rozpatrywanych przez Zarząd: 212

Liczba uchwał podjętych przez Zarząd: 147

Biuro Prasowe  ul. Korsarzy 34 Wejście "G" Nr pokoju: 207  +48 91 48 07 249  rzecznik@wzp.pl