Biuro Prasowe

Aktualności

Pierwsze w regionie centrum walki z cyberprzestępczością

Konferencja prasowa w SSW Collegium Balticum, zorganizowana z okazji przyznania dotacji na projekt budowy centrum walki z cyberprzestępczością.Konferencja prasowa w SSW Collegium Balticum, zorganizowana z okazji przyznania dotacji na projekt budowy centrum walki z cyberprzestępczością.

Laboratorium Technologii Bezpieczeństwa  Informatycznego  w SSW Collegium Balticum będzie pierwszą placówką w województwie zachodniopomorskim (i drugą w kraju), która będzie badać zagrożenia systemów informatycznych i szkolić specjalistów do walki z ryzykiem utraty danych z komputerów firm i instytucji. We wtorek, 3 kwietnia br., Wicemarszałkowie Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski i Wojciech Drożdż oraz Rektor Collegium Balticum Aleksandra Żukrowska złożyli podpisy pod umową, przyznającą dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na stworzenie Laboratrium.

Projekt „Utworzenie laboratorium technologii bezpieczeństwa drogą innowacyjnego rozwoju SSW Collegium Balticum”, otrzymał dotację w wysokości 1 275 664,26 złotych (wartość całkowita projektu wynosi ponad 1,7 miliona złotych).

- Projekt służyć będzie instytucjom naukowym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz  instytucjom publicznym funkcjonującym nie tylko na terenie Zachodniopomorskiego, ale w całym kraju. Tym samym zachodniopomorskie stanie się jednym z wiodących regionów, w którym prowadzone będą badania naukowe w tej dziedzinie, a wyniki prac będą praktycznie wykorzystane w gospodarce – mówi wicemarszałek Wojciech Drożdż.

Laboratorium Technologii Bezpieczeństwa  Informatycznego to jedyna tego typu placówka w Zachodniopomorskiem. W Polsce podobną dziedziną zajmuje się Instytut Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

- Bezpieczeństwo systemów informatycznych jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań badawczych, ściśle powiązanym z projektowaniem, zarządzaniem oraz utrzymaniem systemów informatycznych w ruchu - mówi dyrektor firmy Europrojekty Consulting Ltd. Piotr Ostrowski, szef zespołu autorów projektu. Dodaje, że poznanie zagrożeń oraz podatności systemów informatycznych, umiejętność zapobiegania i eliminowania ryzyka utraty danych informatycznych  zwiększa szansę projektantów, administratorów i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo użytkowników instytucjonalnych i naukowych w walce z próbami naruszania zabezpieczeń systemów informatycznych.

- Ponadto istota problemu bezpieczeństwa systemów informatycznych jest podkreślana w normach prawnych i specyfikacjach technicznych dotyczących wybranych inwestycji dotyczących sektora IT, a także jest przedmiotem zainteresowania Rządu RP w Krajowym Programie Badań, Listy Rekomendowanych Technologii Narodowego Programu Foresight Polska 2020 oraz Projektu Rządowego Programu w Zakresie Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2011-2016 – wyjaśnia dyr. Piotr Ostrowski.

- Przeprowadzona analiza potrzeb różnych firm i jednostek organizacyjnych, m.in. z terenu województwa zachodniopomorskiego, wskazuje na konieczność prowadzenia tego typu przedsięwzięcia. Potrzeby te wynikają głównie z wymagań określonych w ustawach o: ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa i obywateli. W oczekiwania te wpisują się także rządowe plany elektronizacji gospodarki i administracji – mówi wicemarszałek Andrzej Jakubowski.

Badania nad metodami analizy ryzyka pozwolą na szybką identyfikację zagrożeń, tworzenie skutecznych zabezpieczeń sieci oraz informowanie użytkowników cyberprzestrzeni o zagrożeniach. Bez tego typu metod trudno będzie przekonać użytkowników do korzystania z innowacyjnych usług, zaś firmy do ich wdrażania i udostępniania.

W laboratorium prowadzone będą też badania dotyczące systemów udostępniania elektronicznych środków dowodowych. Coraz częściej przestępstwa popełniane są za pomocą systemów sieciowych. Trzeba nie tylko im zapobiegać, ale także  osądzać ich sprawców. Wymaga to opracowania metod i technik, które pozwolą na zgromadzenie odpowiednich środków dowodowych nie tylko w oparciu o rejestry zdarzeń, analizę ruchu sieciowego, ale także analizę bezpieczeństwa oprogramowania wykorzystywanego w zagrożonych systemach.

Kolejna grupa badań nakierowana jest na ochronę informacji poprzez zapewnienie jej poufności, integralności oraz dostępności. Odbiorcami wyników badań powinny być przede wszystkim podmioty wymagające zaawansowanych metod ochrony informacji, np. służba zdrowia, banki, urzędy skarbowe, służby specjalne oraz jednostki administracyjne i samorządowe.

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum kształci na studiach  pierwszego stopnia na kierunku  Bezpieczeństwo Wewnętrzne i stara się o otrzymanie uprawnień  do prowadzenia studiów  II stopnia na tym kierunku. Jednocześnie uczelnia stara się uzyskać uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Wydziale Zamiejscowym w Koszalinie.

Projekt zakłada zakup innowacyjnej aparatury badawczej do wyposażenia laboratorium, w skład której wchodzą m.in. komputery wysokowydajne CPV, ekrany i konsole komputerowe CPV, stacje robocze, macierze niezależnych dysków, sprzętowy sieciowy moduł kryptograficzny reprogramowalny, karty komputerowe, akceleratory, urządzenia do odczytu RFID zgodnych z ISO/IEC, procesorowe karty identyfikacyjne z interfejsem dualnym, zgodne ze specyfikacja Java Card, terminal komputerowy PIN pad reprogramowalny z API, kryptograficzne tokeny USB, Skaner naczyń krwionośnych palca, a także wartości niematerialne: sieciowy system operacyjny Linux, oprogramowanie do wirtualizacji serwerów min. 4 procesorowych CPV, pakiet oprogramowania do ochrony antywirusowej CPV, narzędzia do szacowania ryzyka CPV, analityczne, naukowe, matematyczne prognozujące pakiety oprogramowania: pakiet do algebry i teorii liczb CPV, oprogramowanie do projektowania i analizy struktur XML, oprogramowanie API do obsługi modułów kryptograficznych i kart elektronicznych i inne.

Laboratorium uruchomione zostanie w I semestrze roku akademickiego 2013/2014.

Wyslij
O szczegółach inwestycji mówili - od prawej: wicemarszałek Andrzej Jakubowski, wicemarszałek Wojciech Drożdż oraz rektor Aleksandra Żukrowska.
Moment podpisania umowy - autograf składa wicemarszałek Andrzej Jakubowski. Obok wicemarszałek Wojciech Drożdż i rektor uczelni Aleksandra Żukrowska.
Konferencja prasowa w SSW Collegium Balticum, zorganizowana z okazji przyznania dotacji na projekt budowy centrum walki z cyberprzestępczością.
2012-04-03
powrót
Z prac Zarządu Województwa
W statystycznym
kadrze

od 06.08.2014 r. 
do 28.08.2014 r.

Liczba posiedzeń Zarządu: 5

Liczba spraw rozpatrywanych przez Zarząd: 212

Liczba uchwał podjętych przez Zarząd: 147

Biuro Prasowe  ul. Korsarzy 34 Wejście "G" Nr pokoju: 207  +48 91 48 07 249  rzecznik@wzp.pl