Biuro Geodety

Udostępnianie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zasadach szczególnych

Dane wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są także udostepnianie na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76 z 2010r., poz. 489) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych. 

Art. 15.1 Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej „Podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.”

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Rodzaj pliku : doc

2013-09-05
pobierz

SIEDZIBA

BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJ GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

ul. Mickiewicza 41
70-383 SZCZECIN

 

Sprzedaż i informacja o mapach  w WODGiK tel. 91 48 15 032, 91 48 15 030.