Biuro Geodety

 

MAPA GLEBOWO-ROLNICZA wybrane dane (pochodznie gruntów)

MAPA GLEBOWO-ROLNICZA wybrane dane (pochodznie gruntów)

Elementem mapy glebowej jest informacja o typach gleb. Te dane mogą posłużyć  do zaliczenia gleb do pochodzenia organicznego lub mineralnego.

Do gleb pochodzenia organicznego zaliczone zostały gleby wytworzone przy udziale materii organicznej w warunkach nadmiernego uwilgotnienia. Są to dwa typy gleb: gleby torfowe (podtyp: gleby torfowisk niskich, torfowisk przejściowych i torfowisk wysokich) i murszowe (podtyp: gleby torfowo-murszowe, mułowo-murszowe, gytiowo-murszowe i namurszowe).

Gleby nie wymienione powyżej zaliczamy do mineralnych.

Poniższa mapa tematyczna została wygenerowana na podstawie informacji o typie gleby z tabeli mapy glebowo rolniczej.

Sprzedaż i informacja o mapach  w WODGiK tel. 91 48 15 032, 91 48 15 030.