Biuro Geodety

 

MAPA GLEBOWO-ROLNICZA wybrane dane (kompleksy rolniczej przydatności gruntów)

MAPA GLEBOWO-ROLNICZA wybrane dane (kompleksy rolniczej przydatności gruntów)

 Przydatność rolniczą gleb określają kompleksy, będące typami siedliskowymi rolniczej powierzchni produkcyjnej, z którymi związany jest odpowiedni dobór roślin uprawnych.

Do poszczególnych kompleksów mogą być zaliczone różne gleby, o zbliżonych właściwościach i kierunku użytkowania. Jako kryterium przy określaniu kompleksu bierze się pod uwagę właściwości fizyczno-chemiczne gleby /typy, podtypy i gatunki gleb/, stopień agrokultury, rzeźbę terenu, ciężkość i trudność uprawy oraz warunki klimatyczne.

Ze względów praktycznych scharakteryzowano kompleksy jako siedliska związane z uprawą zbóż ozimych, uznanych w naszych warunkach za najbardziej właściwe rośliny wskaźnikowe.

Sprzedaż i informacja o mapach  w WODGiK tel. 91 48 15 032, 91 48 15 030.