Wytyczne

Wytyczne Koordynatora Krajowego dla polskich Wnioskodawców część I

Wytyczne Koordynatora Krajowego dla polskich Wnioskodawców część I

Rodzaj pliku : pdf

2011-03-23
pobierz

Wytyczne Koordynatora Krajowego dla polskich Wnioskodawców część II

Wytyczne Koordynatora Krajowego dla polskich Wnioskodawców część II

Rodzaj pliku : pdf

2011-03-23
pobierz

Załączniki do Wytycznych Koordynatora Krajowego dla polskich Wnioskodawców

Załączniki do Wytycznych Koordynatora Krajowego dla polskich Wnioskodawców

Rodzaj pliku : zip

2009-09-01
pobierz

Wytyczne kwalifikowalności

Wytyczne kwalifikowalności 22.04.2009 r.

Rodzaj pliku : pdf

2009-04-29
pobierz

Int4a Foerderpraxis

Int4a Foerderpraxis

Rodzaj pliku : pdf

2009-04-29
pobierz

Wytyczne Porozumienia Partnerskiego

Wytyczne Porozumienia Partnerskiego

Rodzaj pliku : pdf

2009-01-05
pobierz

Leitfaden zur Erstellung einer Partnerschaftsvereinbarung

Leitfaden zur Erstellung einer Partnerschaftsvereinbarung zur Regelung der Rechte und Pflichten der Partner bei der Projektumsetzung,

Rodzaj pliku : doc

2008-07-12
pobierz

Aneks I dyrektywy OOS

Aneks I dyrektywy OOS

Rodzaj pliku : pdf

2009-01-05
pobierz

Aneks II dyrektywy OOS

Aneks II dyrektywy OOS

Rodzaj pliku : pdf

2009-01-05
pobierz

Instrukcja wypełniania formularza w zakresie OOS

Instrukcja wypełniania formularza w zakresie OOS

Rodzaj pliku : pdf

2009-01-05
pobierz

Wytyczne MRR analiza finansowa

Wytyczne MRR analiza finansowa

Rodzaj pliku : pdf

2009-01-20
pobierz

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć po 15 listopada 2008 r.

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych dla przedsięwzięć, dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r.

Rodzaj pliku : pdf

2009-05-20
pobierz

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć sprzed 15 listopada 2008 r.

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych dla przedsięwzięć przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008 r.

Rodzaj pliku : pdf

2009-05-20
pobierz

Wytyczne w zakresie informacji i promocji

Wytyczne w zakresie informacji i promocji

Rodzaj pliku : pdf

2009-05-28
pobierz

Wytyczne w zakresie kontroli pierwszego stopnia

Wytyczne w zakresie kontroli pierwszego stopnia

Rodzaj pliku : rar

2010-03-19
pobierz

Podręcznik dla Wnioskodawców i Beneficjentów

Podręcznik dla Wnioskodawców i Beneficjentów

Rodzaj pliku : pdf

2010-07-20
pobierz

wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów EWT

wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów EWT 2007-2013

Rodzaj pliku : rar

2013-01-07
pobierz

.