Pomagają już pół wieku

10 sty 2017 13:39 Autor: rsocko

Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Miejskiej PSP w Szczecinie obchodzi właśnie niezwykły jubileusz – pięćdziesięciolecie istnienia. We wtorek 10 stycznia br. odbyło się jubileuszowe spotkanie klubu, w którym udział wziął wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Miejskiej PSP w Szczecinie powstał w roku 1966 i jest najstarszym klubem Honorowych Dawców Krwi PCK na terenie Pomorza Zachodniego i jednocześnie najstarszym klubem HDK PCK w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w Polsce.

Warto przypomnieć, że w listopadzie 2016 roku z inicjatywy marszałka Olgierda Geblewicza i wicemarszałka Jarosława Rzepy – honorowych dawców krwi – powołano Klub  Honorowych Dawców Krwi pracowników Urzędu Marszałkowskiego, który działa jako jednostka Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Klub ma charakter otwarty i można do niego w każdej chwili przystąpić.

Galeria