Biuro Prasowe

28 paź 2008 0:00 Autor: kostaszewska

Do zadań Biura Prasowego należą w szczególności następujące sprawy:

1) informowanie mediów o działalności, programach i pracy organów Województwa poprzez przygotowywanie i przesyłanie komunikatów prasowych, oświadczeń, informacji, wypowiedzi,

2) zapewnianie dziennikarzom dostępu do informacji w granicach przewidzianych przepisami ustaw,

3) przedstawianie w mediach poglądów, opinii oraz stanowisk organów Województwa w sprawach istotnych dla regionu,

4) udzielanie odpowiedzi mediom oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi udzielanych bezpośrednio przez Marszałka,

5) bieżące monitorowanie prasy w kontekście pracy organów Województwa oraz informowanie tych organów o publikacjach dotyczących Województwa,

6) sporządzanie okresowej analizy tematycznej prasy,

7) koordynowanie spotkań dziennikarzy z Marszałkiem, Zarządem oraz Przewodniczącym Sejmiku,

8) koordynacja działań informacyjno-promocyjnych,

9) organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych,

10) archiwizowanie materiałów prasowych i audiowizualnych oraz ich udostępnianie zainteresowanym osobom,

11) zapewnianie obsługi medialnej spotkań, zebrań i uroczystości organizowanych przez Urząd,

12) prowadzenie spraw związanych z Polsko-Niemiecką Nagrodą Dziennikarzy oraz innymi formami współpracy z mediami,

13) współpraca z redakcjami mediów terenowych.

Napisz do nas
Facebook